O Nás

COVID-19

Poskytujeme zdravotní služby v oboru ambulantní klinické onkologie(s aplikováním chemoterapie) a radiodiagnostiky(RTG, UZ, denzitometrie). Naše zdravotnické zařízení se nachází na Kladně a v Nymburce.

Ambulance klinické onkologie a stacionář v současné době disponuje třemi lékaři s dlouholetými zkušenostmi, atestovanými v oborech klinické a radiační onkologie. Následná péče je zajištěna ve spolupráci s onkologickými odděleními v Jičíně a Hradci Králové, chirurgickými odděleními v Jičíně, Hradci Králové a chir.oddělením EUC kliniky Kladno. Spolupracujeme s Komplexními onkologickými centry v Praze i Hradci Králové. Jsme místem sběru dat pro Národní onkologický registr NOR pro Středočeský kraj. 

Nově nabízíme našim pacientkám(-ům) terapii proti vypadávání vlasů během podávání chemoterapie – formou chlazení hlavy.  Technologie DIGNICAP.

Provoz radiodiagnostického pracoviště je plně digitalizovaný, včetně nového RTG vybavení.

Denzitometrické vyšetření na Kladně.

Za tým lékařu

ANTI CA,s.r.o.

Centrum klinické onkologie Kladno

V ambulanci klinické onkologie se stacionářem nabízíme zajištění komplexní péče onkologickým pacientům. Stacionář, disponuje 5 aplikačními křesly a 3 lůžky, je připraven pro široké spektrum pacientů, podání chemoterapie, podpůrné či paliativní léčby. Novinkou je vybavení stacionáře přístrojem DigniCap – terapie proti padání vlasů při aplikaci chemoterapie.

Pozornost bychom v ambulanci rádi věnovali i pacientům s geneticky zvýšenou zátěží k nádorovým onemocněním.

MUDr.Karolina Kašparová je lékařka  se specializovanou  způsobilostí v oboru klinické onkologie, s více než 10 letou praxí na Onkologické klinice VFN a 1.LF UK v Praze. Tyto vazby jsou stále využívány pro konzultační činnost či zajištění komplexní péče pro naše pacienty. (Jsme součástí komplexní onkologické skupiny při VFN.)  Po zkušenostech z velké nemocnice je nyní jejím cílem poskytnutí vysoce odborné péče pacientům blíže jejich bydlišti, vytvoření příjemného a osobního prostředí, minimalizovat čas strávený v čekárně.  Využití moderních postupů je pro nás samozřejmostí.

Naší filozofií je špičková péče s citlivým přístupem tak, aby se pacient stal spokojeným klientem.

Zajištujeme:

 • konzultace
 • klinické vyšetření
 • komplexní léčba (aplikace chemoterapie, hormonální léčba, podpůrná a paliativní péče)
 • dispenzarizace

Garantujeme:

 • spolupráci a konzultaci postupů s Komlexními onkologickými centry v Praze
 • Maximální snahu zajistit pro své pacienty tu nejlepší možnou péči

Nabízíme možnost využití infuzního stacionáře pro podání terapie z širokého spektra specialistů.

Kontakt:
centrum klinické onkologie
EUC Klinika Kladno, 2.patro, křídlo C
Huťská 211, Kladno, 272 80
Tel: 312 619 153, 608 531 083

www.ionkologie.cz

e-mail: onkologiekladno@ionkologie.cz
Facebook

Ordinační doba:
ÚTERÝ           8:00 – 12:00
STŘEDA         8:00 – 18:00
ČTVRTEK       8:00 – 14:00

Ambulance klinické onkologie Nymburk

V onkologické ambulanci se věnujeme pacientům se zhoubnými nádory.  Včasnou diagnostiku těchto onemocnění zajišťujeme ve spolupráci s ostatními medicínskými obory, obrovskou výhodou je přímá návaznost na oddělení radiodiagnostiky. Poskytujeme specializovanou léčebnou péči – podání chemoterapie, hormonální, imunologické, analgetické, podpůrné a symptomatické léčby. Pro každého pacienta je potřebný rozsah a způsob léčby stanoven individuálně na podkladě objektivních závěrů v průběhu diagnostického procesu. Výsledkem je tzv. léčba šitá na míru s akceptováním doporučených léčebných standardů. Spolupracujeme s onkologickými centry v rámci komplexní onkologické léčby, včetně doporučení biologické léčby. Pravidelně a dlouhodobě sledujeme zdravotní stav pacientů (dispenzární péče). Provádíme sběr epidemiologických údajů souvisejících s onkologickým onemocněním pro Národní onkologický registr ČR.

Nabízíme možnost využití infuzního stacionáře pro podání terapie z širokého spektra specialistů.

Ambulantní specialisté

MUDr.Karolina Kašparová

prim.MUDr.Ivana Siráková

MUDr.Natálie Marfincová

Kontakt:
AMBULANCE klinické onkologie
Poliklinika Na sídlišti, 1.patro
Okružní 2160, Nymburk, 288 02
Tel: 327 340 228, 773 695 830

www.ionkologie.cz

Ordinační doba:
pondělí-pátek     7:00 – 14:00

 

Radiodiagnostika Nymburk

Na RDG oddělení využíváme  technologie, které plně odpovídají dnešním náročným standardům. Vyšetření klasickým rentgenem je plně digitalizováno, tzn. pracujeme bez použití klasického vyvolávání filmů a lékaři používající stejný PC systém mohou snímky shlédnout přímo ve svých ambulancích. Ostatním lze snímky odeslat přenesením na CD.

Provádíme:

 • RTG vyšetření – běžného snímkování celého nebo částí těla
 • ultrazvuková vyšetření
 • intervenční vyšetření, př. biopsie.

Diagnostikující lékař:

prim.MUDr.Miroslav Kašpar, Csc.

Kontakt:
RTG oddělení s mammografem
Poliklinika Na sídlišti, 1.patro
Okružní 2160, Nymburk, 288 02
Tel: 327 340 223

www.ionkologie.cz

Ordinační doba:
pondělí-pátek     7:00 – 14:00

Terapie proti padání vlasů při chemoterapii – DigniCap

Terapie DigniCap  – proti vypadávání vlasů při chemoterapii – od listopadu 2018 dostupná na našem pracovišti na Kladně

DigniCap Kladno – přístroj pro terapii chlazení vlasové pokožky při chemoterapii

Ztráta vlasů způsobená chemoterapií

Ztráta vlasů je Jedním z nejčastějších účinků chemoterapie. U 100 % pacientů s rakovinou prsu léčených standardní chemoterapií dochází ke ztrátě vlasů.

Cytostatika podávaná během chemoterapie nelikvidují pouze všechny zbylé rakovinové buňky, mají vliv na buňky celého organismu. Především rychle rostoucí buňky, jako jsou např. buňky vlasových folikulů, jsou ovlivněné účinkem cytostatik. Tento účinek způsobuje inhibici(zástavu) růstu buněk, který vede vést ke ztrátě vlasů.

Jednou z možností prevence ztráty vlasů způsobené chemoterapií je ochlazení kůže hlavy během podávání cytostatických látek. Předpokládaný efekt metody vychází z několika mechanizmů:

–     Ochlazování způsobuje stažení (kontrakci) krevních cév kůže hlavy, tím se snižuje množství léčebné látky (cytostatika), která se dostane k vlasovým kořínkům.

–     Snížení teploty kůže hlavy způsobuje menší resorpci léků v oblasti vlasové pokožky. Tím je snižována koncentrace cytostatik v bankách vlasových folikulů.

Tyto mechanizmy společně snižují účinek cytostatik na vlasové folikuly, což následně omezuje ztrátu vlasů

Reportáž události ČT

Systém DigniCap®

V nedávné době byl vyvinut nový koncept prevence ztráty vlasů způsobené chemoterapií -koncept DigníLife. První klinické studie používající koncept DigniLife ukázaly, že tento způsob ochlazování kůže hlavy má dobrou šanci na úspěch u pacientů s rakovinou prsu, kteří podstupují chemoterapii. Kromě používání systému DigniCap® na kontrolované ochlazování kůže hlavy koncept DigniLife® vyžaduje úzkou spolupráci mezi lékaři, zdravotnickým personálem a pacientem.

Systém DigniCap ® byl vyvinut, aby pacientům poskytoval účinnou a dobře tolerovanou možnost ochlazování kůže hlavy.Proces využívající systém DigniCap® probíhá během podávání léků na léčbu rakoviny. Teplota se měří na kůži hlavy a ochlazování se postupně nastavuje. Pacient má na hlavě nasazenou chlazenou silikonovou čepici. Chladicí médium z chladicí jednotky systému DigniCap® proudí silikonovou čepicí.

Ochlazování kůže hlavy začíná před podáváním cytostatik a končí určitou dobu po podání cytostatik. To je důležité z hlediska dosažení dobrých výsledků zákroku.

 • Ochlazování před terapií: Třicet minut, včetně dvacetiminutového období ochlazování čepice z pokojové teploty na teplotu zákroku.
 • Ochlazování během podávání chemoterapie
 • Ochlazování po terapii: V závislosti na lécích a jejích koncentracích je doporučená doba ochlazování po podání chemoterapie 60 až 120 minut.
Přístroj DigniCap pro terapii chlazení hlavy při podávání chemoterapie

Poznámka:

Systém chlazení pokožky hlavy DigniCap® monitoruje teplotu po celou dobu aplikace. V průběhu chlazení může dojít ke krátkodobým výkyvům měřených teplot v důsledku běžných fyziologických procesů, neovlivňuje to však výsledek metody.

Klinická data

Systém DigniCap byl hodnocen v klinické studil sledující zachování vlasů během chemoterapie, která byla částečně publikována v Mammazentrum Hamburg v Jerusalem Hospital. Tato studie prokázala, že ochlazováni kůže hlavy při použiti konceptu DigniLife je úspěšné.

Kromě tohoto klinického hodnoceni v centru Mammazentrum Hamburg bylo už publikováno několik dalších studií o ochlazování kůže hlavy použitím systému DigniCap. Bylo prokázáno, že výsledky tohoto zákroku závisí hlavně na typu a dávkování podané chemoterapie. Ochlazování kůže hlavy použitím systému DigniCap může předejít ztrátě vlasů jak v případě opakujícího se onemocnění tak v případě pacientů, kteří absolvují první chemoterapeutickou léčbu.

DigniCap, DigniLife, terapie chlazení hlavy
DigniCap Kladno – první pacientka, která podstupuje terapii chlazení vlasové pokožky při chemoterapii

Informace o kompatibilitě

Ochlazováni kůže hlavy využitím systému DigniCap je obecné dobře tolerováno.

Ochlazování kůže hlavy nedokáže úplně zabránit ztrátě vlasů z důvodu chemoterapie. Hlavně po prvním a druhém cyklu může u pacienta dojít k jisté ztrátě vlasů. To přímo neznamená selhání konceptu ochlazování kůže hlavy. Obecně se během pokračování ochlazování kůže hlavy ztráta vlasů snižuje s dalšími cykly chemoterapie a u některých pacientů dokonce dochází k opětovnému růstu vlasů. V případě pochybnosti o výsledku se doporučuje provedení metody v průběhu dalších dvou nebo tři cyklů chemoterapie před rozhodnutím o případném ukončení metody.

Ochlazováni kůže hlavy so může přerušit nebo přestat používat kdykoliv, pokud si to pacient přeje. Tím však efekt metody končí a při další chemoterapii dojde ke ztrátě vlasů

Před ochlazováním kůže hlavy

Není vhodné používat sprej, lak na vlasy ani vlasový gel.

Pacienti by si v den terapie měli s sebou přinést následující věci:

 • Teplejší oblečení (např. ponožky)
 • Přikrývku hlavy, např. šátek, čepici apod., protože po ochlazování kůže hlavy bude hlava mokrá
 • Hřeben nebo kartáč na vlasy
 • „Běžné“ léky proti bolesti (např. ibuprofen anebo paracetamol)

Termosku s teplým nápojem

Po ochlazování kůže hlavy

Chemoterapie způsobuje křehkost vlasů. Proto se doporučuje maximálně se vyhýbat tření vlasů, např. příliš pevným stahováním a jakýmkoliv namáháním vlasových kořínků (např. jejich kroucením nebo děláním copu).

Pacienti by neměli používat fén pro sušení vlasů během celé terapie ochlazování kůže hlavy. Vlasy máji schnout přirozeně, na vzduchu.

Používání šampónu s nízkou hodnotou pH a občasná hydratační vlasová maska by měly předejít vysušování kůže hlavy a vlasů.

V případě dlouhých a/nebo kudrnatých vlasů; Myjte si vlasy opatrně. Doporučuje se nanášení šampónu na kůži hlavy a pak po délce vlasů bez jejich kroucení a třeni, čímž se vyhnete jejich zapletení.

Trvalá ondulace a barvení vlasů způsobuje ještě větší křehkost, takže výsledek zákroku se může lišit od běžné situace. Po dobu léčby se DŮRAZNĚ NEDOPORUČUJE provádět.

Možné vedlejší účinky ochlazování kůže hlavy

Bolest hlavy anebo pocit tlaku v hlavě. K tomuto pocitu může dojít během fáze ochlazování před terapií a pocit obvykle odezní do doby dosažení konečné teploty ochlazování. Pokud bolest přetrvává, mohou se užít běžné léky proti bolesti, například ibuprofen anebo paracetamol. Vždy je potřeba poradit se s ošetřujícím onkologem.

POZNÁMKA:

Přetrvávající bolest hlavy během podávání chemoterapie anebo bolest hlavy, která se vyskytne po ochlazování kůže hlavy, může být způsobena chemoterapií samotnou, protože jde o vedlejší účinek některých cytostatik, např. cyklofosfamid a epirubicin.
Možné vedlejší účinky:
–          Pocit chladu během ochlazování kůže hlavy
–          Pocit pícháni nebo bolest kůže hlavy
–          Pocit těžké hlavy
–          Závrať
–          Bolest krku
–          Klaustrofobie

Všechny tyto vedlejší účinky jsou přechodné.

V případě ztráty vlasů

l když došlo ke značné ztrátě vlasů, celoplošně nebo bodově, ochlazování kůže hlavy může být i nadále užitečné pro ochranu opětovného růstu vlasů během opakujících se cyklů chemoterapie. U mnoha pacientů, u kterých došlo ze začátku ke ztrátě vlasů, došlo při podstoupení ochlazování kůže hlavy k opětovnému růstu vlasů

Stanovisko české onkologické společnosti k terapii chlazení hlavy(vlasové pokožky) během chemoterapeutické léčby.

Kontakt:

MUDr.Karolina Kašparová
Huťská 211, Kladno, 272 02
tel: 608 531 083, 312 619 153
mail: kasparova@anti-ca.cz
Facebook

www.ionkologie.cz