COVID-19

Očkování proti Covid-19V

COVID-19 – očkovat X neočkovat ?

ANO, očkovat ! V tuto chvíli je to jediná cesta ze situace, ve které jsme.

Očkování proti nemoci covid-19 vysoce rizikových pacientů  MLADŠÍCH 70 LET s využitím unikátního kódu

KOHO SE TÝKÁ?  Pacientů, u kterých probíhá nebo je plánována chemoterapie, radioterapie (nevztahuje se na léčbu hormonální) nebo byla léčba ukončena před méně než 12 měsíci.

KDE?  V očkovacích centrech  ( NE u nás v ordinaci)

JAK SE REGISTROVAT?  V centrálním rezervačním systému (https://rezervace.mzcr.cz), a to s využitím unikátního kódu, registrace budou spuštěny dne 24. března 2021.  V přihlašovacím formuláři zaškrtnete políčko „osoba s chronickým onemocněním“ a vyberete si preferované očkovací místo (budu-li vědět o očkovacím místě, kde je šance na rychlejší termíny, sdělím Vám).  Kód má omezenou platnost, a to do 30. dubna 2021.  Kód je určen pouze Vám, nepředávejte ho ani nesdělujte jakékoli jiné osobě. Neoprávněné nakládání s kódem, včetně jeho zveřejnění či poskytnutí neoprávněné osobě, může být postiženo podle zákona. Podle dostupnosti očkovacích látek budete následně vyzváni zvoleným očkovacím místem k provedení rezervace konkrétního termínu očkování (bude Vám zaslána zvací SMS s PIN2 s oznámením o možnosti rezervace termínu do rezervačního systému https://rezervace.mzcr.cz na očkovacím místě, které si sami v registraci vybrali).

Na očkovacím místě se pak MUSÍTE prokázat poslední lékařskou zprávou potvrzující dané onemocnění. Není přitom třeba, aby zpráva byla za tímto účelem speciálně vystavována.

Bez této zprávy Vám nebude na očkovacím místě umožněno očkování.

V případě jakýchkoli problémů s registrací je k dispozici adresa elektronické komunikace covid-podpora@nakit.cz, jakožto i infolinka 1221, jež je v provozu každý den včetně víkendu od 8 do 19 hodin.

Kdo splňujete kritéria, přihlaste se mi formou emailu: kasparova@anti-ca.cz nebo sms/whatsup 608 531 083 , s uvedením požadavku, zda potřebujete lékařskou zprávu

Prosím, není-li to nezbytné, nevolejte!   Prioritní snahou v naší ambulanci je především léčba nádorových onemocnění. Množství telefonátů ohledně covidu je v poslední době opravdu obrovskou zátěží a vede k tomu, že ačkoliv zvedáme telefony sestřička i já, nejsme schopni během péče o pacienty přítomné na stacionáři a v ordinaci ani všechny hovory vyřídit. A mne pak mrzí, pokud někdo volá pro akutní problém a já telefon nezvládnu zvednout …

Děkuji za pochopení a věřím, že snad již brzy bude lépe!

Očkováni proti COVID-19

Pokusila jsem se pro své pacienty, jednoduše shrnout základní, v tuto chvíli dostupné informace:

-doposud nebylo jednoznačně prokázáno, že onkologičtí pacienti (ať už na aktivní léčbě nebo bez ní) mají vyšší riziko nákazy a závažného průběhu infekce COVID-19, v dokumentu Strategie očkování proti Covid MZČR  nejsou obecně onkologičtí pacienti upřednostněni (jako rizikovější jsou hodnoceni pouze pacienti s hematoonkologickými onemocněními)

– pro Vás – mé ambulantní pacienty bude očkování přístupné ve 2.vlně, která se plánuje na období únor-duben, k očkování se bude možno koncem ledna registrovat (telefonicky, přes internet, praktického lékaře) se zadáním základních informací, dle kterých se bude stratifikovat pořadí dle rizikovosti – věk (upřednostněny osoby 65 let+ , v pořadí od nejstarších), chronická onemocnění (cukrovka na léčbě, obezita s BMI nad 35, chronická respirační onemocnění, dialyzovaní, těžká onemocnění srdce a jater, pacienti s léčbou cíleně ovlivňující imunitní systém (imunosuprese) apod)

– u vakcín, které budou dostupné v ČR, je hlavní složkou vakcíny antigen glykoprotein Spike (S), který je klíčový pro průnik koronaviru do buněk. Žádná z vakcín, a to ani vakcíny na bázi adenovirů, nemá potenciál způsobit diseminované virové onemocnění, ani u oslabených jedinců.   Hlavními nežádoucími účinky jsou horečka a lokální reakce v místě aplikace. Možné, ne však časté, jsou závažné alergické reakce, a to především u osob s anafylaktickou reakcí na potraviny či léky v anamneze.  Údaje o bezpečnosti se nepochybně budou časem upřesňovat.

– podklady pro vzájemné srovnání vakcín zatím neexistují.

– do klinických zkoušek vakcín nebyl zapojen dostatek pacientů s aktivním onkologickým onemocněním nebo s nádory v anamnéze. Proto nemůžeme jasně odpovědět na otázku, zda efekt vakcíny bude stejný jako u běžné populace.

-pokud je to možné, uvedené vakcíny by se u onkologických pacientů měly podávat nejméně 2 týdny před zahájením systémové onkologické léčby (to málokdy zvládneme takto naplánovat, s každým jedincem, bude-li potřeba, prodiskutujeme individuálně, s ohledem na riziko nákazy a jejího nepříznivého průběhu u daného pacienta a také s přihlédnutím k aktuální epidemiologické situaci). Hlavním rizikem očkování během léčby je, že vakcinace nemusí mít dostatečný ochranný účinek a tito pacienti by se měli nadále chránit dodržováním známých preventivních opatření (rouška, mytí rukou, dodržování bezpečných rozestupů, v místnostech větrání,dostatek vitaminu C, pravidelný pohyb !).

– Zda je vhodné a účelné u pacientů s potenciálně nedostatečnou odpovědí na vakcinaci její účinnost kontrolovat například sérologicky- z krve (běžně je možné kontrolovat imunitu protilátkovou, buněčnou běžně nenabíráme), není dosud známo.

– rovněž zatím neexistují oficiální informace pro strategii vakcinace u osob, které již COVID-19 prodělaly. Doporučuje se minimálně 90 dnů po prodělání onemocnění neočkovat, následně, jak uvádí Česká společnost alergologie a imunologie, lze zvážit kontrolu hladiny vlastních protilátek a dle hodnot až očkování u těchto osob indikovat. V tuto chvíli nemáme žádná oficiální data, která by umožňovala srovnání úrovně imunity po prodělaném onemconění a imunity po očkování. Zde je v tuto chvíli vhodné vyčkat vývoj situace a dalších znalosti, které budou v průběhu roku 2021 přibývat.

Tyto základní informace jsem čerpala z oficiálních zdrojů odborných společností, dokumentu MZČR a dalších mnohých jednotlivých článků. Snad zodpoví alespoň Vaše základní otázky.

https://www.csaki.cz/dokumenty/stanovsiko_k_ockovani.pdf

https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/12/Strategie_ockovani_proti_covid-19_aktual_221220.pdf

https://www.linkos.cz/lekar-a-multidisciplinarni-tym/personalizovana-onkologie/modra-kniha-cos/online-novelizace-dodatky/online-novelizace-modre-knihy-kapitola-39-vakcinace-doporuceni-pro-ockovani-prot/

MUDr.Karolina Kašparová v.r.