Denzitometrie Kladno

Denzitometrické vyšetření na Kladně v budově EUC polikliniky, 2.patro, chodba C, první dveře vpravo (vedle onkologické ambulance)

Telefon k objednání : +420 608 270 363

Email : denzitometriekladno@gmail.com

Adresa: Huťská 211, Kladno

V tuto chvíli máme smlouvu s pojišťovnou 211(ZP MVČR), od 01.01.2024 VZP(111) a ČPZP(205), s ostatními pojišťovnami jsme v jednání.

U samoplátců lze vyšetření provádět pouze za přímou úhradu(standartní vyšetření bederní páteře a kyčle za 700,-)

Vzhledem k současné situaci, kdy ČR je celkově poddimenzována stran počtu přístrojů na počet obyvatel a absenci této metody v našem regionu  doufáme, že naše žádosti budou vyslyšeny a vyšetření bude pojišťovnami hrazeno. (z tisku: „Dnes evidujeme (v ČR, pozn. red.) zhruba 90 pracovišť disponujících celotělovým kostním denzitometrem, do roku 2026 bychom rádi tento počet zvýšili na 160, abychom zajistili dostatečné kapacity k záchytu nemoci,“ potvrzuje Jan Bodnár, náměstek ředitele VZP pro zdravotní péči. )

Změny v prevenci osteoporózy urychlilo rozhodnutí Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP) začít od dubna systematicky hradit vyhledávání rizikových pacientů, vyplňování k tomu pomocného dotazníku i denzitometrii na nových pracovištích.

 Tedy jistě lze doufat v pozitivní jednání !

Denzitometrické vyšetření skeletu (DXA)

• Vyšetření měří hustotu (denzitu) kostního minerálu v dané oblasti, na základě které stanovíme obsah minerálu v kosti a riziko osteoporotických fraktur

• Vyšetření se provádí na moderním celotělovém denzitometru GE Lunar Prodigy

 • Nejčastěji se měří oblast bederní páteře, krčku stehenní kosti (event . distálního předloktí)

 • Jedná o vyšetření využívající RTG záření, ale dávka záření obdržená při vyšetření je mnohem nižší, než při konvenčním RTG vyšetření

• Vyšetření je neinvazivní, bezbolestné

• K vyšetření není třeba žádné přípravy, ani lačnění

• Před vlastním vyšetřením budete dotazováni na některé informace, které mají vztah k osteoporóze a riziku fraktur a změří Vaši aktuální tělesnou výšku a hmotnost

• Při vyšetření budete ležet na vyšetřovacím stole, měření předloktí se provádí vsedě

• Před vyšetřením není třeba obecně se svlékat, jen je třeba odložit ty části oděvu, které obsahují kovové či jiné pevné dílce (spony, karabiny, přezky), které by se promítaly do skenované oblasti

 • Nelze vyšetřovat oblast, kde jsou kovové implantáty (endoprotéza či osteosyntéza kyčle, osteosyntéza předloktí, stabilizační materiál v bederní páteři)

• Vlastní skenování trvá nejčastěji kolem 30s, během této doby je třeba vydržet v klidu v poloze, do které Vás polohuje obsluha přístroje

• Celková doba pobytu v ordinaci je kolem 15 minut

• Kontraindikací vyšetření je těhotenství, RTG vyšetření s použitím kontrastní látky v předchozích 7 dnech (CT / RTG vyšetření s kontrastem, scintigrafické vyšetření)

• Přítomnost kardiostimulátoru není kontraindikací vyšetření

• K vyšetření je třeba doporučení odesílajícího lékaře, případně starší popis DXA z jiného pracoviště (k možnosti porovnání vývoje kostní denzity v čase)

• Vyšetření pro samoplátce bez lékařského doporučení – 350 Kč za vyšetření 1 oblasti, obvykle je vhodné vyšetření 2 oblastí (tedy 2×350,- = 700,-)

Patříte do rizikové skupiny?

Pokud se vás týká více uvedených faktorů, měli byte navštívit lékaře:

  • Pohlaví – ženy jsou ohroženější než muži. Rozdíl mezi pohlavími se stírá až po 75. roce věku.
  • Dědičnost – jsou rodiny, kde je výskyt osteoporózy častější. Vývoj tohoto onemocnění je totiž ze 60 až 80 procent podmíněn právě dědičností. Každopádně ale nepropadejte panice – i přes výrazný podíl dědičnosti na vzniku osteoporózy můžete preventivními a léčebnými postupy jejímu rozvoji zabránit a předejít tak následným možným komplikacím.
  • Věk – kosti jednoznačně slábnou s přibývajícími lety. Na osteoporózu je dobré myslet už od časného dětství, protože mladý člověk musí dosáhnout co největší tzv. vrcholové kostní hmoty. Té dosahuje mezi 25.-30. rokem věku. Po celý zbytek života již kostní hmotu jen ztrácíme. Proto během dospívání je nezbytný dostatek vápníku, vitaminu D a dostatek pohybu.
  • Postava – nízká hmotnost bývá spojena s nedostatečnou tvorbou hormonů a špatným vývojem kostry. Tento jev byl pozorován též u některých sportovkyň a dívek trpících mentální anorexií či bulimií. Bulimičky a anorektičky jsou ohroženy řídnutím kostí dolních částí zad a kyčlí. U obézních žen se nemoc vyskytuje podstatně méně a i riziko zlomenin je nižší. Obézní ženy mají totiž vyšší kostní hustotu a před zlomeninami je chrání tukový polštář. Obezita je ale nebezpečná pro srdce a cévy, je proto důležité si udržovat optimální váhu.
  • Kouření – neví se přesně, jak k osteoporóze přispívá, ale statistiky jeho negativní vliv potvrzují.
  • Alkoholismus – zvýšená konzumace alkoholu narušuje tvorbu kostí.
  • Deprese – depresivním lidem kosti více ubývají.
  • Kortikoidy – jejich dlouhodobé (užívají je např. astmatici nebo lidé s lupénkou) užívání neprospívá kostem.
  • Hormony – vyrovnaný hormonální stav kostem svědčí. Bez pohlavních hormonů kost slábne – jak u mužů, tak u žen. Ohroženy jsou ženy, jejichž menstruační cyklus byl nepravidelný nebo skončil brzy po 40. narozeninách, případně ženy, jímž byly před 45. rokem věku odstraněny vaječníky. V období deseti let po menopauze některé ženy ztratí až 25 procent kostní hmoty páteře.