Ambulance klinické onkologie Nymburk

V onkologické ambulanci se věnujeme pacientům se zhoubnými nádory.  Včasnou diagnostiku těchto onemocnění zajišťujeme ve spolupráci s ostatními medicínskými obory, obrovskou výhodou je přímá návaznost na oddělení radiodiagnostiky. Poskytujeme specializovanou léčebnou péči – podání chemoterapie, hormonální, imunologické, analgetické, podpůrné a symptomatické léčby. Pro každého pacienta je potřebný rozsah a způsob léčby stanoven individuálně na podkladě objektivních závěrů v průběhu diagnostického procesu. Výsledkem je tzv. léčba šitá na míru s akceptováním doporučených léčebných standardů. Spolupracujeme s onkologickými centry v rámci komplexní onkologické léčby, včetně doporučení biologické léčby. Pravidelně a dlouhodobě sledujeme zdravotní stav pacientů (dispenzární péče). Provádíme sběr epidemiologických údajů souvisejících s onkologickým onemocněním pro Národní onkologický registr ČR.

Nabízíme možnost využití infuzního stacionáře pro podání terapie z širokého spektra specialistů.

Ambulantní specialisté

MUDr.Karolina Kašparová

prim.MUDr.Ivana Siráková

MUDr.Natálie Marfincová

Kontakt:
AMBULANCE klinické onkologie
Poliklinika Na sídlišti, 1.patro
Okružní 2160, Nymburk, 288 02
Tel: 327 340 228, 773 695 830

www.ionkologie.cz

Ordinační doba:
pondělí-pátek     7:00 – 14:00

 

Napsat komentář