Aplikace vysokodávkovaného vitaminu C

Infuzní terapie vitaminem C nastartuje vaši imunitu!

Nepodléhejte panice z virových onemocnění a raději vsaďte na prevenci. Objednejte se na aplikaci vitaminu C v infuzích.

Infuzí se vitamin C dostává přímo do krve v množství, které je ve srovnání s běžným preventivním užíváním ústy mnohem účinnější. Má pak významný vliv na zlepšení imunity, napomáhá v boji s většinou onemocnění, akutních i chronických.

Pro zdravé jedince je podání významnou možností prevence a posílení imunity v období zvýšeného výskytu virových onemocnění. Navíc infuze  pomáhá zrychlení metabolismu, zlepšení stavu pleti, posiluje vlasy a nehty a souhrnně pozitivně ovlivňuje naši náladu i životní energii.

K aplikaci na našem infuzním stacionáři se může objednat kdokoli ( s výjimkou pacientů s aktivním infekčním onemocněním )

pro objednání  volejte   úterý 8-12 hod  středa 12- 16hod   čtvrtek 8 -14 hod

Tel 312 619 153     (www.ionkologie.cz)

Vstupní konzultace u neregistrovaných pacientů 300,-

Aplikace vitaminu C 7,5 g 900,-

Akce  každá 10.aplikace ZDARMA

Možnost zakoupení dárkových certifikátů

Proč aplikovat infuzi místo podání ústy?

Vyšší než fyziologické koncentrace vitaminu C nelze dosáhnout při podání vitaminu C ústy či běžnou potravou díky omezeným transportním možnostem ve střevě. Takto lze docílit v krvi jen nízké koncentrace vitaminu C, která postačuje k zajištění pouze běžným (fyziologických), nikoli však preventivních a léčivých účinků (protiinfekčních, protizánětlivých, protinádorových). Pro dosažení léčivých účinků vitaminu C je nutné vytvořit v krvi téměř 15x vyšší koncentraci, což je možné dokázat pouze při jeho nitrožilním podání. Nitrožilně lze podat i nárazové vysoké, gramové dávky. Vitamínem C se nelze předávkovat. Jeho metabolity, tedy co tělo nespotřebuje, jsou vylučovány (převážně močí). Pozitivní vliv podávání vysokých dávek vitaminu C jako léčba pro pacienty s rakovinou byl studován již od roku 1970, skotský chirurg Ewan Cameron ve spolupráci s nositelem Nobelovy ceny chemikem Linusem Paulingem studoval přínos C-vitamínové terapie v klinických studiích u pacientů s rakovinou mezi lety 1970 a 1980.

Stanovisko NIH/NCI na podání vitaminu C u onkologických pacientů ?

U vysokodávkovaného vitaminu C výzkum dospěl již před lety do fáze, kdy světově uznávaná autorita, americký National Institute of Health – National Cancer Institute (NIH/NCI) zaujal stanovisko, v kterém se uvádí, že vitamin C ve fyziologických dávkách působí antioxidačně; ve vysokých dávkách vitamin C působí na některé typy nádorových buněk prooxidačně, a tím potlačuje jejich proliferaci; u onkologických pacientů pak především zvyšuje kvalitu života a snižuje toxicitu protinádorové léčby; tyto vysoké dávky jsou velmi dobře snášeny.

Tyto údaje můžeme v našem zdravotnickém zařízení potvrdit již několikaletou zkušeností. Pravidelné podání vitaminu C ve vysokých dávkách zmenšuje únavu mezi cykly chemoterapie, zrychluje rekonvalencenci, zmenšuje náchylnost k infektům či zmírňuje jejich průběh, napomáhá obnově krvetvorby …

Časté dotazy:

  1. Nehrozí po IVC ledvinové kameny?

Doposud nebyl zaznamenán žádný případ vzniku ledvinových kamenů z důvodu podání infuze vitamínu C. Nadbytečný vitamin C je vylučován ledvinami v nezměněné formě. Obezřetní by ale měli být pacienti s vážnými poruchami ledvin.

  1. Proč u někoho přichází únava po podání infuze? Po aplikaci IVC se může někdy dostavit přechodné zhoršení zdravotního stavu, projevující se pocitem vyčerpanosti. Když se dostane vysoká dávka vitaminu C do organismu, dojde k nastartování imunitních reakcí a metabolických procesů, které mohou krátkodobě způsobit tento efekt.
  2. Je infuze vitamínu C bezpečná? Obecně pacienti infuzi snášejí velice dobře. Nebyly pozorovány alergické či jiné reakce – infuze neobsahuje konzervanty a alergie na samotný vitamin C, tedy látku tělu vlastní, bývá ojedinělá. Největší zkušenosti s aplikacemi vysokých dávek IVC jsou z USA, kde je vitamín C infuzně podáván více jak 30 let. Za tuto dobu neměl federální lékový úřad FDA hlášeno jediné úmrtí nebo poškození zdraví.

4.Jak se chovat po infuzi?

Během  dne po aplikaci  dodržovat pitný režim, který by se ideálně měl pohybovat kolem dvou litrů za den.  V den aplikace se vyhněte potravinám, které jsou bohaté na šťavelany. Rozhodně vynechte tedy kávu, kakao, čokoládu, ořechy a fazole. Ošetření není dlouhé, trvá přibližně 30, maximálně 60 min.

Napsat komentář